Meer veiligheid op straat 👮‍

Pas als je je veilig voelt, kun je daadwerkelijk vrij zijn. Dat geldt voor iedereen. Voor de vluchteling uit Syrië. Voor de alleenstaande moeder in een achterstandswijk. En voor de docent die in de klas een spotprent wil laten zien. Als analist nationale veiligheid zie ik dagelijks hoe onze veiligheid en vrijheid worden bedreigd. Fysieke dreiging, met pogingen tot aanslagen en geweld. Maar ook sociale dreiging, door radicalisering, inmenging uit onvrije landen en ondermijning van de democratie.

In ons verkiezingsprogramma staat terecht dat de kracht van het Nederlandse veiligheidsapparaat zit in de aanwezigheid op straat. Dichtbij mensen. Maar dit systeem staat onder druk door te kort aan wijkagenten, gebrekkige samenwerking tussen overheidsinstanties en ongelijke verdeeldheid van veiligheid. Dat moet beter en daarom wil ik de kamer in.

Als kamerlid wil ik aan de slag met het voorstel voor minimaal 1 wijkagent op 5.000 inwoners. Dit wordt wettelijk gezien nu al gehaald, maar zij komen niet toe aan wat ze zouden moeten doen. Wijkagenten moeten meedraaien in spoeddiensten en worden ingezet als verkapte maatschappelijk werkers bij personen met verward gedrag. Dat moet anders. Want veiligheid begint in de buurt. Ik voel me als sociaaldemocraat, met ervaring in de veiligheidssector én in de politiek, verantwoordelijk om de handen uit de mouwen te steken. Dit ga ik doen door verhalen op te halen bij de agenten op straat, bij buurtbewoners die zich onveilig voelen en bij zorgverleners die achter de voordeur komen. Veiligheid is in de kern een links, sociaaldemocratisch onderwerp. Ik wil daar graag een nieuw gezicht aan geven.

Maandag 11 januari was ik te gast bij een bijeenkomst van de More Than Brides Alliance over dit onderwerp. Kijk hier naar mijn bijdrage. 👇

Scroll Up