Actieplan Veilige Wijken 2.0

Een initiatief van kandidaat-Kamerleden voor de PvdA Lenna Vromans & Sofyan Mbarki, fractievoorzitters, bestuurders en raadsleden uit zo’n vijftig Nederlandse gemeenten, en een vervolg op Actieplan ‘Veilige Wijken’ van toenmalig PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch.

Pas als je je veilig voelt, kan je daadwerkelijk vrij zijn. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken. In een onveilige omgeving kunnen mensen zich niet ontwikkelen, niet emanciperen, niet zijn wie ze willen zijn. In Nederland is veiligheid oneerlijk verdeeld. Het maakt uit in welke buurt je woont, waar je naar school gaat, waar je je winkeltje hebt. Tussen wijken zijn immense verschillen. Slachtoffers van onveiligheid wonen in kwetsbare buurten. De PvdA wil daar iets aan doen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, thuis, op straat, op school, op het werk en ook online. Daarom komt de PvdA met een vervolg op het ‘Actieplan Veilige Wijken’ uit maart 2014 en doet de PvdA samen met tal van lokale fracties de volgende voorstellen voor veiliger wijken:

1. Laat bewoners zelf bepalen hoe hun wijk veiliger moet worden

Bewoners weten vaak het beste wat er mis is in hun wijk en ervaren zelf wat ze onveilig vinden. Daarom stellen we bewoners in de gelegenheid om de prioriteiten voor handhaving en politie in hun wijk deels mee te bepalen. Burgers moeten kunnen blijven meedenken over hoe het geld voor veiligheid en politie lokaal wordt ingezet, maar ook over de herkenbare en benaderbare politie in de wijk. Met oog voor, en in contact met bewoners, of die jong of oud zijn, wit of zwart zijn. De politie is een afspiegeling van de buurt en er wordt niet etnisch geprofileerd. In verschillende gemeenten, zijn door verschillende partijen initiatieven gestart voor veiligheidstafels, bedoeld om bewoners en experts ervaringen en ideeën te laten uitwisselen en daarmee de veiligheid in de buurt te verbeteren. Voorbeelden zijn Nissewaard, Dordrecht en de ondernemersvereniging Westpoort in Amsterdam.

2. Praat niet over vrouwen, maar met ze. Luister naar de vrouwen!

Cijfers van de Verenigde Naties laten zien dat wanneer vrouwen meepraten over veiligheid en vrijheid dat tot betere resultaten en meer bestendigheid leidt. Daarom wil de PvdA een veel nadrukkelijkere plek en stem voor vrouwen bij veiligheidsbeleid in buurten. Niet alleen omdat dat aantoonbaar tot verbetering leidt, maar ook omdat zij het vaakst slachtoffer worden van bijvoorbeeld geweld of intimidatie, omdat  zij zich het vaakst onveilig voelen. Willen we werkelijk bouwen aan veiligere buurten dan moet er gezamenlijke afspraken komen en moeten vrouwen écht mee kunnen praten. Niet in hun eigen conferenties of bijeenkomsten onder elkaar, maar aan de tafels, in de overleggen, in het praten over veiligheid en in de machtsstructuren en de politiek.

3. De wijkagent terug waar die hoort: in de wijk!

De PvdA wil een maatschappelijk verankerde politie, die herkenbaar en benaderbaar is voor mensen in de wijk. Een wijkagent per 5.000 inwoners is het absolute minimum. Die wettelijke norm wordt nu gehaald, maar wijkagenten komen niet aan hun eigenlijke werk toe omdat ze gaten in de roosters moeten dichtlopen, of moeten bijspringen bij incidenten en psychische zorg. Er zijn op veel plekken te weinig politieagenten, in de steden maar ook in dunbevolkte gebieden. We investeren fors in meer wijkagenten. Dat dat nodig is blijkt wel uit het onderzoek van de Inspectie Justitie & Veiligheid uit september 2020. Zij concludeerden dat ‘de politie problemen in wijken onvoldoende kan voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied hebben nauwelijks tijd om te investeren in wijkcontacten en zo neemt hun kennis van de wijk af.  De politie heeft te weinig informatie om problemen te voorzien en in te grijpen vóórdat het echt onveilig wordt.’

4. We zetten in op preventie….

In veel Nederlandse wijken houden criminelen jongeren een verleidelijke toekomst voor van veel en snel geld. Misdaad lijkt te lonen, criminelen worden rolmodellen. Soms letterlijk. Jongeren worden op steeds jongere leeftijd geronseld door bendes en voor drugshandel en de straatcultuur is zich meerdere plekken in ons land aan het verharden, vooral in de grote steden. Vooral jongens met weinig toekomstkansen lijken in de lokale criminaliteit verstrikt te raken. Hen geven we meer kansen, met goed onderwijs, meer perspectief op een baan en voldoende professionele jeugdhulp. Samen met wijkagenten bieden we deze jongens een ander toekomstperspectief.

5. … maar hardleerse veelplegers pakken we aan!

De andere kant is dat nog altijd een groot deel van de criminaliteit wordt veroorzaakt door een vrij kleine maar hardleerse groep veelplegers. In veel grote steden worden de meest notoire criminelen al nauw in de gaten gehouden en aangepakt. PvdA burgemeesters door heel het land nemen daarin het voortouw, zoals in Zaandam, Arnhem en Breda. In Amsterdam leidde die inzet ooit tot de aanpak van de zogenaamde top 600. De criminaliteit daalde. Jongeren werd hulp en perspectief geboden, maar wilden ze dat niet, dan werden hardleerse veelplegers aangepakt. Daardoor neemt de veiligheid in wijken sterk toe en wordt het ook voor de kleinere of potentiële criminelen duidelijk dat misdaad niet langer loont.

6. Aanpakken nieuwe vormen van criminaliteit

Dit rechtse kabinet heeft voor elkaar gekregen dat voor het eerst in decennia steeg de criminaliteit weer voor de Coronacrisis. Het afgelopen jaar met vier procent. Naast zichtbare vormen van criminaliteit op straat, ontstaan er steeds nieuwe vormen van criminaliteit die zich meer aan het oog onttrekken. Cybercrime en ondermijning ontwrichten de samenleving. De PvdA wil het offensief tegen ondermijnende criminaliteit uitbreiden, waarbij burgemeesters beter in positie worden gebracht om op te kunnen treden. Bij cybercriminaliteit verlegt zich voor een deel van de straat naar de cyberwereld. Daders blijven te makkelijk ongestraft. Daarom wil de PvdA meer en betere rechercheurs die cybercrime aanpakken.

7. Help kwetsbare mensen die in de knel zitten

Een ander “succes” van dit kabinet is dat overlastcijfers spectaculair gestegen zijn. Mensen die verward zijn of zonder thuis, komen steeds vaker in aanraking met de politie, omdat het hen te vaak aan goede opvang, begeleiding en zorg ontbreekt. De verschraling van de verzorgingsstaat heeft een enorme claim op de politie gelegd, als laatste strohalm in buurten en wijken. Dat moet anders. Die mensen verdienen betere hulp, waardoor bijvoorbeeld wijkagenten weer kunnen doen wat ze eigenlijk moeten doen.

Wil je meer weten over hoe de PvdA Nederland veiliger wil maken, lees ons plan voor een rechtvaardig en veiliger Nederland.

Ondertekenaars

Lenna Vromans – kandidaat Kamerlid PvdA (#32)
Sofyan Mbarki – kandidaat Kamerlid PvdA (#16) & fractievoorzitter Amsterdam
Mikal Tseggai, kandidaat Kamerlid PvdA (#17) & fractievoorzitter Den Haag
Steven Lammering, raadslid PvdA Rotterdam
Bülent Isik, raadslid PvdA Utrecht
Habtamu de Hoop, kandidaat Kamerlid PvdA (#9) en raadslid Súdwest Fryslân
Mohammed Mohandis, kandidaat Kamerlid PvdA (#11) & fractievoorzitter Gouda
Charlotte Brand, kandidaat Kamerlid PvdA (#15) & raadslid Nijmegen
Yara Hümmels, kandidaat Kamerlid PvdA (#43) & fractievoorzitter PvdA Enschede
Hafib Bouteibi, fractievoorzitter PvdA Eindhoven
Yusuf Celik, fractievoorzitter PvdA Tilburg
Arjen van Drunen, fractievoorzitter PvdA Breda
Pieter Paul Slikker, fractievoorzitter PvdA ‘s-Hertogenbosch
David Rubio Barroja, fractievoorzitter PvdA Alkmaar
Jeroen Louws, fractievoorzitter PvdA Middelburg
Manon Fokke, fractievoorzitter PvdA Maastricht
Dorothé Kieboom, fractievoorzitter PvdA Nissewaard
Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo
Henk Verreck, fractievoorzitter PvdA Heerlen
Lynn Rulkens, voorzitter PvdA Roermond
Eline de Koning, fractievoorzitter PvdA Leeuwarden
Harun Keskin, fractievoorzitter PvdA Amersfoort
Abdelhaq Jermoumi, fractievoorzitter PvdA Leiden
Nathalie Peijs, fractievoorzitter PvdA Helmond
Arjan de Vries, fractievoorzitter PvdA Almelo
Michael Yap, fractievoorzitter PvdA Roosendaal
Stefanie Solleveld, fractievoorzitter PvdA Vlaardingen
Iris van Dinther, fractievoorzitter PvdA Oss
Cees van der Graaf, fractievoorzitter PvdA Krimpenerwaard
Pieter Blank, fractievoorzitter PvdA Den Helder
Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter PvdA Goeree Overflakkee
Matthijs van Tuijl, fractievoorzitter PvdA Katwijk
Elbert Elbers, fractievoorzitter PvdA Overbetuwe
Maarten van den Bos, fractievoorzitter PvdA Lingewaard
Joey van Aken en Adam Ahajaj, raadsleden PvdA Bergen op Zoom
Erik Theunissen, raadslid PvdA Almere
Eylem Köseoglu, raadlid PvdA Zaanstad
Giovanni Visser. raadslid PvdA Arnhem
Sander Gorissen, raadslid PvdA Kerkrade